برخی از نمونه کارها

- آژانس هواپيمايي جهان ساتر

- آژانس هواپيمايي هتل بزرگ تهران

- آژانس هواپيمايي دلفين سير

- آژانس هواپيمايي دور پرواز

- رستوران فرانســوي لوشاتو

- رستوران ايتاليايي موناكو

بسمه تعالي

 

گروه طراحي مد و لباس كيان دوخت ايرسا با مسئوليت محدود به شماره ثبت342444 در اسفند ماه سال 1387 تأسيس و فعاليت خود را با هدف توسعه و ارتقاي كيفيت و كسب رضايتمندي مشتريان آغاز نموده ، عرصه فعاليت اين گروه با توليــد لباس هاي شخصـي متناسب با نياز جامعه شروع شد و با شناخت بازار هدف و توسعه فعاليت ها ، توانست پس از مدت كوتاهي ، توليد لباس هاي اداري و لباسهاي فرم سازماني را جايگزين فعاليت هاي قبلي نمايد .

در حال حاضر توليد لباس هاي فرم اداري با بهره گيري از ماشين هاي صنعتي و استاندارد هاي مورد لزوم در قالب توليد صنعتي پاسخگوي نياز مشتريان است .